Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wat is het CBR eigenlijk

Wat is het CBR eigenlijk

IMG_0830

Iedereen die een rijbewijs wil behalen, zal vroeg of laat te maken krijgen met het CBR. Het CBR is een examencentrum voor theorie- en praktijkexamens. De verkeersdrukte blijft zich ontwikkelen. Het CBR heeft daarom haar examens in de loop der jaren afgestemd op de ontwikkeling in het verkeer. Vervolgens heeft de rijopleiding zich verder ontwikkeld om de leerling beter voor te bereiden op de telkens drukkere en dus complexere verkeerssituaties. Een goede voorbereiding op het examen is daarom noodzakelijk geworden. Je hoort regelmatig grote verhalen van vrienden of kennissen die zeggen: “Al na 15 lesjes mocht ik af rijden”. Geloof daar niet te veel van. Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om met deze verkeersdrukte het anticiperen, inzicht en gevaarherkenning binnen 15 lessen onder de knie te krijgen. Laat je dus niet gek maken door al die mooie verhalen. Ook de wat oudere rijbewijsbezitters, vragen zich telkens af hoe het mogelijk is dat je nu 30 of 40 lessen nodig hebt.

Dan volgen de dooddoeners als: “Wij hadden vroeger maar 10 lesjes nodig” of “weet je wat het vroeger kostte?”. De tijden veranderen nu eenmaal. Ook de leerlingen veranderen in deze snelle en drukke maatschappij.

Hier de ontwikkeling van de rijexamens en de verkeersdrukte van 1885 t/m 2008:

in 1885 werd de eerste auto gemaakt.
in 1896 kwam de eerste auto in Nederland.
in 1900 waren er ongeveer 200 auto’s in Nederland.
in 1906 werd de motor- en rijwielwet van kracht en kon je je rijbewijs op aanvraag afhalen zonder examen te doen.
in 1920 reden er 7.000 auto’s in Nederland.
in 1927 werd het CBBR opgericht (Centraal Bureau voor de afgifte van Bewijsstukken van Rijvaardigheid). Later CBR.
in 1927 kostte het rijexamen FL 4,- en het examen duurde maar 15 minuten. Het examen bestond enkel uit voertuigbeheersing. Verder was een medische keuring verplicht. En het rijbewijs was maar 2 jaar geldig!
in 1935 duurde een examen een half uur. Nu werd je niet alleen meer op voertuigbeheersing getoetst maar ook verkeerssituaties speelden een grotere rol in het examen.
in 1939 reden er 100.000 auto’s rond.
in 1950 reden er 139.000 auto’s rond.
in 1951 is het rijbewijs niet 2 jaar maar 5 jaar geldig. Het lestarief was FL 2,50 en het examen kostte FL 5,50.
in 1960 reden er 522.000 auto’s rond.
in 1960 duurde het examen 45 minuten. Er werden enkel binnen de bebouwde kom examens afgenomen.
begin jaren 60 kostte een nieuwe Ford Taunus FL 5.555,-.
in 1963 werd het theorie-examen niet meer mondeling maar schriftelijk afgenomen zodat de examinator geen invloed meer kon uitoefenen op de uitslag van het theorie-examen. De praktijkexamens worden nu ook buiten bebouwde kom afgenomen.
in 1965 kwam de eerste computer bij het CBR.
in 1970 reden er 2.5 miljoen auto’s.
in 1980 reden er 4 miljoen auto’s rond.
in 1984 mag het praktijkexamen pas afgenomen worden als het theoriecertificaat is behaald.
vanaf 1986 is het rijbewijs 10 jaar geldig.
in 1994 was de 10 miljoenste kandidaat geslaagd voor het praktijkexamen.
in 1996 kwam de tussentijdse toets als voorbereiding op het examen.
in 1998 werden er 429.600 B-examens afgenomen waarvan 189.500 met goed gevolg (44.1 procent).
in 2002 werd het beginnersrijbewijs (puntenrijbewijs) ingevoerd. Beginnende bestuurders die in de eerste 5 jaar nadat ze geslaagd zijn, drie zware overtredingen begaan, zullen worden geregistreerd en moeten een rijvaardigheidsonderzoek doen.
in 2003 werd RIS (Rijopleiding in Stappen) geïntroduceerd door het CBR. Dit om de kwaliteit van de rijopleiding te verhogen. Instructeurs kunnen een opleiding van 6 werkdagen volgen tot RIS-instructeur.
in 2006 werd het nieuwe rijbewijsdocument ingevoerd. Dit is een rijbewijs op creditcardformaat.
in 2006 werden er 366.783 B-examens afgenomen waarvan 173.994 met goed gevolg (47.4 procent).
in 2007 reden er 7.2 miljoen auto’s.
januari 2008 werd het nieuwe rijexamen ingevoerd.

Het nieuwe examen is zo ontwikkeld dat de leerlingen die geslaagd zijn, veel beter zijn voorbereid, wanneer ze zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Daarmee hopen we op nog minder (dodelijke) slachtoffers in de meest risicovolle leeftijdscategorie van 18 t/m 24 jaar!

Deze ontwikkeling heeft geleid tot een grote verkeersdrukte. De infrastructuur groeit wel mee, maar is tegen een snelle ontwikkeling als deze in zo’n klein landje niet opgewassen. Files worden daardoor steeds langer en de milieuvervuiling steeds groter. Ook daardoor is het milieubewust rijden steeds een belangrijker onderdeel van de rijopleiding en zal ook meewegen tijdens het examen.

Door deze ontwikkelingen zullen de leerlingen het steeds zwaarder krijgen tijdens de rijlessen en het rijexamen. Daarom zullen de meeste leerlingen meer rijlessen nodig hebben om optimaal voorbereid het examen in te gaan. Daarom zijn tegenwoordig 40 lessen heel reëel voor een rijopleiding. Vergeet één ding niet: de steeds zwaardere lesprogramma’s en de zwaardere examens zijn echt nodig om de veiligheid van jezelf en de andere weggebruikers te waarborgen. Dat is het natuurlijk meer dan waard! 😊