Ga naar de inhoud
Home » Bepalingen

Bepalingen

Disclaimer

Rijschool Dingemanse doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Ondanks onze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Verder houden we ons het recht voor de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment te kunnen wijzigen of intrekken. Om deze redenen kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend. Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rijschool Dingemanse nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

E-mail disclaimer

De informatie verwerkt in verzonden e-mails en bijlage(n) is strikt vertrouwelijk.  E-mails zijn uitsluitend bedoeld voor de genoemde personen in de aanhef van de e-mail. Als u niet degene bent die daar genoemd is, wilt u dan contact opnemen met de verzender. U bent in dat geval niet gerechtigd kennis te nemen (van de rest) van deze e-mail, of de inhoud van deze e-mail op enige wijze openbaar te maken of te kopiëren. U wordt verzocht de e-mail te vernietigen. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van het bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor kan Rijschool Dingemanse geen aansprakelijkheid erkennen.

Voorwaarden

Pakketvoorwaarden

 • Na een onderbreking van meer dan 6 maanden vervalt de pakketkorting.
 • Gedurende de les periode moeten minimaal 3 lessen in 1 maand gevolgd worden.
 • Examens dan wel andere gratis aangegeven pakket-onderdelen en/of diensten worden nimmer in contanten uitbetaald.
 • Gratis pakketonderdelen zijn niet afzonderlijk te verkrijgen en zijn alleen gratis wanneer ze onderdeel uitmaken van het gehele pakket.
 • Wanneer een proefles gereden wordt en vervolgens de rijopleiding niet bij Rijschool Dingemanse gevolgd wordt. Wordt de proefles in rekening gebracht.

Theoriecursus

 • Het annuleren van een cursus is mogelijk tot 10 werkdagen voor de aanvang van de bedoelde cursus.
 • Wanneer een reservering geplaatst wordt, wordt akkoord gegaan met een aankoopverplichting.

Op het moment dat er een examengarantie in het genomen pakket zit, moeten de volgende voorwaarden in acht genomen worden:

 • Er kan maar één keer gebruik gemaakt worden van de garantie.
 • Er zijn daadwerkelijk 36 (in geval van het super voordeel pakket) dan wel 33 (in geval van de 10 daagse rijopleiding) betaalde autorijlessen gereden voorafgaande aan het eerste CBR praktijkexamen.
 • Er zijn na het eerste CBR praktijkexamen tenminste 7 betaalde autorijlessen gereden.
 • Er is binnen 10 weken na het eerste CBR praktijkexamen het vervolgexamen afgelegd.

Organisaties

Rijschool Dingemanse is aangesloten bij de onderstaande organisaties: