Disclaimer

Rijschool Dingemanse doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Ondanks onze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Verder houden we ons het recht voor de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment te kunnen wijzigen of intrekken. Om deze redenen kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend. Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rijschool Dingemanse nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

E-mail disclaimer

De informatie verwerkt in verzonden e-mails en bijlage(n) is strikt vertrouwelijk.  E-mails zijn uitsluitend bedoeld voor de genoemde personen in de aanhef van de e-mail. Als u niet degene bent die daar genoemd is, wilt u dan contact opnemen met de verzender. U bent in dat geval niet gerechtigd kennis te nemen (van de rest) van deze e-mail, of de inhoud van deze e-mail op enige wijze openbaar te maken of te kopiëren. U wordt verzocht de e-mail te vernietigen. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van het bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor kan Rijschool Dingemanse geen aansprakelijkheid erkennen.

Voorwaarden

Pakketvoorwaarden

 • Na een onderbreking van meer dan 6 maanden vervalt de pakketkorting.
 • Gedurende de les periode moeten minimaal 3 lessen in 1 maand gevolgd worden.
 • Examens dan wel andere gratis aangegeven pakket-onderdelen en/of diensten worden nimmer in contanten uitbetaald.
 • Gratis pakketonderdelen zijn niet afzonderlijk te verkrijgen en zijn alleen gratis wanneer ze onderdeel uitmaken van het gehele pakket.
 • Wanneer een proefles gereden wordt en vervolgens de rijopleiding niet bij Rijschool Dingemanse gevolgd wordt. Wordt de proefles in rekening gebracht.

Theoriecursus

 • Het annuleren van een cursus is mogelijk tot 10 werkdagen voor de aanvang van de bedoelde cursus.
 • Wanneer een reservering geplaatst wordt, wordt akkoord gegaan met een aankoopverplichting.

Op het moment dat er een examengarantie in het genomen pakket zit, moeten de volgende voorwaarden in acht genomen worden:

 • Er kan maar één keer gebruik gemaakt worden van de garantie.
 • Er zijn daadwerkelijk 36 (in geval van het super voordeel pakket) dan wel 33 (in geval van de 10 daagse rijopleiding) betaalde autorijlessen gereden voorafgaande aan het eerste CBR praktijkexamen.
 • Er zijn na het eerste CBR praktijkexamen tenminste 7 betaalde autorijlessen gereden.
 • Er is binnen 10 weken na het eerste CBR praktijkexamen het vervolgexamen afgelegd.

Privacy

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". De naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben is bekend, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald; denk hierbij aan naam van een persoon of een huis- of emailadres.

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan; gegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Verwerken van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies

Net als veel websites maakt Rijschool Dingemanse gebruik van cookies. We informeren je graag over wat cookies zijn en waarom we hier gebruik van maken.

Optimalisatie en service

Als Rijschool Dingemanse willen we je goed van dienst zijn, zodat snel de informatie gevonden kan worden waar je naar op zoek bent. Om onze website verder te optimaliseren, maar vooral om goede service te kunnen en blijven geven, maken we gebruik van cookies. Een cookie is uniek en niet meer dan een klein tekstbestand dat op de vaste schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. In feite is het een soort identificatiebewijs dat alleen wordt gelezen door de server die de cookie heeft verschaft. Een cookie verspreidt geen virussen of gevaarlijke bestanden.

Niet gevaarlijk

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. In principe is een cookie niet gevaarlijk. Een cookie kan echter wel persoonlijke informatie vasthouden over het surfgedrag en mogelijk ook vertrouwde informatie zoals wachtwoorden. wij gebruiken cookies om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van hoe onze site gebruikt wordt.

Verwijderen en weigeren

Het is altijd mogelijk om (nieuwe) cookies te verwijderen of te weigeren. Via de opties geschiedenis of internetopties in de webbrowser kunnen cookies verwijderd worden. Als cookies worden geweigerd of verwijderd worden is het echter mogelijk dat niet alle websites meer optimaal zullen functioneren. Om optimaal gebruik te kunnen maken van www.rijschooldingemanse.nl en andere websites adviseren we om het gebruik van cookies toe te staan.

Organisaties

Rijschool Dingemanse is aangesloten bij de onderstaande organisaties: